• پروژه کارخانه نیپکو | شرکت مهندسین مشاور خشت طلایی

  پروژه کارخانه نیپکو

  مساحت پروژه

  6600 متر مربع

  افتخارات

  رتبه سوم جایزه بزرگ معمار - 1380
  کاندیدای جایزه بزرگ معمار - 2004

  نام پروژه

  کارخانه شرکت نور ایستا پلاستیک (نیپکو)

  زمان انجام پروژه

  1378 - 1377

  Related Projects