• پروژه هتل مدینه منوره | شرکت مهندسین مشاور خشت طلایی

  پروژه هتل مدینه منوره

  مساحت پروژه

  55000 متر مربع

  محل اجرا

  مشهد - خراسان رضوی

  نام پروژه

  هتل مدینه منوره

  تاریخ طراحی

  1382

  Related Projects