• پروژه مسکونی مشهد | شرکت مهندسین مشاور خشت طلایی

  پروژه مسکونی مشهد

  مساحت پروژه

  3200 متر مربع

  محل اجرا

  مشهد مقدس

  نام پروژه

  مجموعه مسکونی مشهد

  تاریخ طراحی

  1396

  Related Projects