• پروژه مسکونی سپند در استان تهران | شرکت مهندسین مشاور خشت طلایی

  پروژه مسکونی سپند

  مساحت پروژه

  5300 متر مربع

  محل اجرا

  تهران

  نام پروژه

  مجموعه مسکونی سپند

  تاریخ طراحی

  1396

  Related Projects