• پروژه مرکز تحقیقات پرگاسیران | شرکت مهندسین مشاور خشت طلایی

  پروژه مرکز تحقیقات پرگاسیران

  مساحت پروژه

  6000 متر مربع

  محل اجرا

  پارک فناوری پردیس

  نام پروژه

  مرکز تحقیقات شرکت پرگاسیران

  تاریخ طراحی

  1383

  Related Projects