• پروژه مرکز تحقیقات پردازش سامانه پردیس | شرکت مهندسین مشاور خشت طلایی

  پروژه مرکز تحقیقات پردازش سامانه پردیس

  مساحت پروژه

  600 متر مربع

  محل اجرا

  پارک فناوری پردیس

  نام پروژه

  پروژه مرکز تحقیقات پردازش سامانه پردیس

  تاریخ طراحی

  در دست ساخت

  Related Projects