• پروژه مرکز تحقیقات فولاد اخگر در پارک پردیس فناوری | شرکت مهندسین مشاور خشت طلایی

  پروژه مرکز تحقیقات فولاد اخگر

  پروژه مرکز تحقیقات فولاد اخگر

  مساحت پروژه

  1161 متر مربع

  محل اجرا

  پارک فناوری پردیس

  نام پروژه

  پروژه مرکز تحقیقات شرکت فولاد اخگر

  تاریخ طراحی

  1383

  Related Projects