• پروژه مرکز تحقیقات سپنتا در پارک پردیس فناوری | شرکت مهندسین مشاور خشت طلایی

  پروژه مرکز تحقیقات سپنتا

  مساحت پروژه

  2000 متر مربع

  محل اجرا

  پارک فناوری پردیس

  نام پروژه

  مرکز تحقیقات شرکت سپنتا

  تاریخ طراحی

  در دست ساخت

  Related Projects