• پروژه مرکز تحقیقات رستافن | شرکت مهندسین مشاور خشت طلایی

  پروژه مرکز تحقیقات رستافن

  پروژه مرکز تحقیقات رستافن

  مساحت پروژه

  4268 متر مربع

  محل اجرا

  پارک فناوری پردیس

  نام پروژه

  مرکز تحقیقات شرکت رستافن ( موج خاور )

  تاریخ طراحی

  1384

  Related Projects