• پروژه مرکز تحقیقات راون سازه در پارک فناوری  پردیس | شرکت مهندسین مشاور خشت طلایی

  پروژه مرکز تحقیقات راون سازه

  مساحت پروژه

  600 متر مربع

  محل اجرا

  پارک فناوری پردیس

  نام پروژه

  پروژه مرکز شرکت تحقیقات راون سازه

  تاریخ طراحی

  در دست ساخت

  Related Projects