• پروژه مرکز تحقیقات تامکار گاز در پارک پردیس فناوری | شرکت مهندسین مشاور خشت طلایی

  پروژه مرکز تحقیقات تامکار گاز

  مساحت پروژه

  1500 متر مربع

  محل اجرا

  پارک فناوری پردیس

  نام پروژه

  پروژه مرکز تحقیقات شرکت تامکار گاز

  تاریخ طراحی

  در دست ساخت

  Related Projects