• پروژه مجموعه تفریحی خدماتی کردان | شرکت مهندسین مشاور خشت طلایی

  پروژه مجموعه تفریحی خدماتی کردان

  موقعیت

  منطقه گردشگری کردان کرج

  کارفرما

  خصوصی

  نام پروژه

  مجموعه تفریحی خدماتی کردان

  تاریخ شروع

  1393/03/31

  Related Projects