• پروژه مجموعه ایران زمین | شرکت مهندسین مشاور خشت طلایی

  پروژه مجموعه ایران زمین

  موقعیت

  منطقه 2 تهران

  کارفرما

  خصوصی

  نام پروژه

  مجموعه ایران زمین

  تاریخ شروع

  1392/04/17

  Related Projects