• پروژه مجتمع بندرعباس | شرکت مهندسین مشاور خشت طلایی

  پروژه مجتمع بندرعباس

  موقعیت

  بندر عباس - بلوار مصطفی خمینی

  کارفرما

  دولتی

  نام پروژه

  مجتمع بندرعباس

  تاریخ شروع

  1393/06/09

  Related Projects