• پروژه مجتمع آبعلی | شرکت مهندسین مشاور خشت طلایی

  پروژه مجتمع آبعلی

  پروژه مجتمع آبعلی

  مساحت پروژه

  500 متر مربع

  محل اجرا

  آبعلی

  نام پروژه

  مجتمع تجاری - مسکونی آبعلی

  تاریخ طراحی

  1388

  Related Projects