• پروژه ساختمان مژده در استان تهران | شرکت مهندسین مشاور خشت طلایی

  پروژه ساختمان مژده

  مساحت پروژه

  6000 متر مربع

  محل اجرا

  استان تهران

  نام پروژه

  ساختمان مسکونی مژده

  تاریخ طراحی

  1387

  Related Projects