• پروژه ساختمان حافظ در تهران | شرکت مهندسین مشاور خشت طلایی

  پروژه ساختمان حافظ

  پروژه ساختمان حافظ

  مساحت پروژه

  1200 متر مربع

  محل اجرا

  تهران

  نام پروژه

  پروژه ساختمان اداری-تجاری حافظ

  تاریخ طراحی

  1384 - 1382

  Related Projects