• پروژه ساختمان انقلاب در تهران | شرکت مهندسین مشاور خشت طلایی

  پروژه ساختمان اداری - تجاری انقلاب

  مساحت پروژه

  2400 متر مربع

  محل اجرا

  تهران

  نام پروژه

  ساختمان انقلاب

  تاریخ طراحی

  1384 - 1382

  Related Projects