• پروژه ازگل | شرکت فنی و مهندسی خشت طلایی

  پروژه ازگل

  موقعیت

  منطقه 1 تهران

  کارفرما

  خصوصی

  نام پروژه

  ازگل

  خدمات

  طراحی سازه, برق, مکانیک, معماری, نظارت و اخذ جواز

  Related Projects