• مرکز تحقیقات گسترش انفورماتیک ایران در پارک پردیس فناوری | شرکت مهندسین مشاور خشت طلایی

  پروژه مرکز تحقیقات گسترش انفورماتیک ایران

  مساحت پروژه

  1050 متر مربع

  محل اجرا

  پارک فناوری پردیس

  نام پروژه

  مرکز تحقیقات گسترش انفورماتیک ایران

  تاریخ طراحی

  1383

  Related Projects