• پروژه ساختمان سازه خاور در مشهد مقدس | شرکت مهندسین مشاور خشت طلایی

  پروژه ساختمان سازه خاور (1)

  پروژه ساختمان سازه خاور (2)

  پروژه ساختمان سازه خاور

  پروژه ساختمان سازه خاور

  مساحت پروژه

  (1) - 6700 متر مربع
  (2) - 3660 متر مربع

  محل اجرا

  مشهد
  مقدس

  نام پروژه

  پروژه ساختمان اداری سازه خاور (1) و (2)

  تاریخ طراحی

  (1) - سال 1384
  (2) - سال 1385

  Related Projects