• مجموعه چند منظوره متل قو | شرکت مهندسین مشاور خشت طلایی

  مجموعه چند منظوره متل قو

  مساحت پروژه

  15000متر مربع

  محل اجرا

  مازندران - متل قو

  نام پروژه

  مجموعه چند منظوره متل قو

  تاریخ طراحی

  -

  Related Projects