• مجتمع مسکونی معالی آباد | شرکت مهندسین مشاور خشت طلایی

  مجتمع مسکونی معالی آباد

  مساحت پروژه

  36000 متر مربع

  محل اجرا

  شیراز - استان فارس

  نام پروژه

  مجموعه مسکونی معالی آباد

  تاریخ طراحی

  1381 - 1383

  Related Projects