• ساختمان اداری وزرا در تهران | شرکت مهندسین مشاور خشت طلایی

  ساختمان اداری وزرا

  پروژه ساختمان اداری وزرا

  مساحت پروژه

  2500 متر مربع

  محل اجرا

  تهران

  نام پروژه

  ساختمان اداری وزرا

  تاریخ طراحی

  1387

  Related Projects