•  ساختمان اداری سر در پارک فناوری  پردیس | شرکت مهندسین مشاور خشت طلایی

  ساختمان اداری سر در پارک فناوری پردیس

  مساحت پروژه

  2400 متر مربع

  محل اجرا

  پارک فناوری پردیس

  نام پروژه

  ساختمان اداری سر در پارک فناوری پردیس

  تاریخ طراحی

  در دست ساخت

  Related Projects