• روژه مجموعه هتل کیش | شرکت مهندسین مشاور خشت طلایی

  پروژه هتل کیش

  مساحت پروژه

  60000 متر مربع

  محل اجرا

  جزیره کیش

  نام پروژه

  هتل کیش

  تاریخ طراحی

  -

  Related Projects