• پروژه مجتمع تجاری اندیشه در شهر اندیشه | شرکت مهندسین مشاور خشت طلایی

  پروژه مجتمع تجاری اندیشه

  پروژه مجتمع تجاری اندیشه

  مساحت پروژه

  14000متر مربع

  محل اجرا

  شهر اندیشه

  نام پروژه

  مجتمع تجاری اندیشه

  تاریخ طراحی

  1387

  Related Projects