•  پروژه های فرهنگی شرکت مهندسی  خشت طلایی

  به راستی ساخت و طراحی ساختمان و پروژه های ساختمانی نیاز به طی کردن چه مراحلی دارد .

  پروژه ساختمانی با توجه به وسعت کاری ،نیازمند جذب تیم مناسب پیمانکار  قوی می باشد.

  در حقیقت مدیریت پروژه ساختمانی (CM) یک سرویس حرفه ای است که با استفاده از تکنیک های تخصصی و مدیریت پروژه برای نظارت بر برنامه ریزی، طراحی و ساخت یک پروژه از ابتدای شروع تا پایان آن است.

  هدف از مدیریت پروژه ساختمانی کنترل زمان، هزینه و کیفیت پروژه است.مدیر یک پروژه ساختمانی  با تمام سیستم های تحویل پروژه سازگار است، از جمله طراحی طرح ساخت، ساخت و طراحی و…. مدیران حرفه ای ساخت و ساز ممکن است برای مقاصد بلند مدت، بزرگ در مقیاس بزرگ، (سرمایه گذاری تجاری، زیرساخت های حمل و نقل، تاسیسات صنعتی و زیرساخت های نظامی)، به نام پروژه های سرمایه ای ذخیره شوند.

  اولین قدم برای شروع برنامه ریزی یک پروژه، شناخت کامل نسبت به محدودۀ پروژه می باشد. این شناخت شامل اطلاعات کلی پروژه مانند نام پروژه، نام کارفرما، نام مشاور، نام پیمانکار، تاریخ شروع پروژه، مدت زمان انجام پروژه، تاریخ پیش بینی شدۀ پایان پروژه، مبلغ قراردادی پروژه، موقعیت جغرافیایی، حجم کلی کار و غیره می باشد که باید به صورت یک مجموعۀ مدون تحت عنوان شناسنامۀ پروژه تهیه شود. به طور کلی برنامه ریزی و کنترل پروژه شامل دو حوزه می شود:
  • مدیریت زمان پروژه
  • مدیریت هزینه پروژه
  هدف مدیریت زمان در پروژه این است که زمان مورد نیاز را به کمترین حد ممکن برساند و در نتیجه سودآوری بیشتر باشد تا هزینه های کمتری نیز به پروژه تحمیل شود.