• در سال های اخیر شاهد ساخت و راه اندازی مجتمع های تجاری در سراسر کشور رشد فزاینده ای داشته است. اما علاوه بر رشد روز افزون تعداد این مجتمع ها، فقط برخی از آن ها موفق شده اند و تعداد زیادی بازدید کننده رادر خود جای می دهند و سایر مجتمع ها، دائماً در حال تغییر کاربری واحدهای تجاری هستند.

    طراحی مراکز خرید و چند منظوره بر خلا اغلب انواع ساختمان ها بیشتر تحت تاثیر مصرف کننده است تا رابطه میان معمار، کارفرما و مراجعین را به بهترین شکل برقرار سازد. پروسه طراحی و ساخت مجتمع های چند منظوره اغلب زمانی شروع می شود که هنوز نوع فروشگاه ها و مالکین اصلی مغازه ها مشخص نشده و وقتی که ساکنین و کاربریها مشخص شدند، نیازها و تجهیزات خاص مورد نیازشان روند طراحی و یا حتی پلان اصلی را تحت تاثیر قرار می دهد. که البته در مورد مجتمع تجاری فاهی اداری مهراد این موضوعات مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته و تا حدود زیادی منطبق بر خواست برندهای معتبر روز می باشد.