• به راستی ساخت و طراحی ساختمان و پروژه های ساختمانی نیاز به طی کردن چه مراحلی دارد .پروژه ساختمانی با توجه به وسعت کاری ،نیازمند جذب تیم مناسب پیمانکار  قوی می باشد. در حقیقت مدیریت پروژه ساختمانی (CM) یک سرویس حرفه ای است که با استفاده از تکنیک های تخصصی و مدیریت پروژه برای نظارت بر برنامه ریزی، طراحی و ساخت یک پروژه از ابتدای شروع تا پایان آن است. هدف از مدیریت پروژه ساختمانی کنترل زمان، هزینه و کیفیت پروژه است.مدیر یک پروژه ساختمانی  با تمام سیستم های تحویل پروژه سازگار است، از جمله طراحی طرح ساخت، ساخت و طراحی و…. مدیران حرفه ای ساخت و ساز ممکن است برای مقاصد بلند مدت، بزرگ در مقیاس بزرگ، (سرمایه گذاری تجاری، زیرساخت های حمل و نقل، تاسیسات صنعتی و زیرساخت های نظامی)، به نام پروژه های سرمایه ای ذخیره شوند.