• مراحل اخذ جواز ساختمان

    معرفی مراحل و اقدامات لازم در جهت اخذ جواز ساختمان و ملک در شرکت مهندسی خشت طلایی