• شرکت مهندسی خشت طلایی ، معتبرترین و بهترین شرکت خدمات نظارت کارگاهی در تهران با جدیدترین متد روز دنیا

  خدمات نظارت کارگاهی خشت طلایی

  خدمات برنامه ریزی، تعیین روش اجرای کار، کنترل پیشرفت کار

  • بررسی کارگاهی برنامه تفصیلی پیمانکاران در چارچوب برنامه زمانی کلی و ارائه گزارش به دستگاه نظارت عالیه
  • بررسی کارگاهی برنامه تأمین نیروی انسانی و ماشین آلات
  • بررسی کارگاهی و مقایسه عملیات انجام شده با برنامه زمانی، تحلیل مقدماتی علل انحراف از برنامه زمانی و ارائه راه حل های مقدماتی برای جبران آن ها و ارسال گزارش پیشرفت کار ماهانه مربوطه برای دستگاه نظارت عالیه

  خدمات مهندسی

  تنظیم فرم ها و مدارک مربوط به آزمایش ها، بازدید کار و تنظیم گواهی تکمیل کار در مراحل مختلف، تکمیل و رسیدگی اولیه صورت کارکردها و تنظیم دستور کار

  استفاده و نگهداری مدارک فنی مانند استانداردهایی که برای کنترل کیفیت کارها در کارگاه لازم است.

  نظارت کارگاهی بر نحوه اجرای دستورالعمل های نگهداری مصالح و تجهیزات در انبار کارگاه یا پس از نصب.

  بررسی کارگاهی و ارائه گزارش مقدماتی در مورد کمبود یا نقص احتمالی نقشه ها یا دستور کارهایی که سبب تأخیر در اجرای عملیات می شوند .

  خدمات نظارت کارگاهی
  خدمات نظارت کارگاهی
  مشاوره

  خدمات کنترل کیفیت

  نظارت مستمر کارگاهی و تطبیق کارهای اجرایی با نقشه ها و مشخصات فنی و استانداردها و دستور کارها و تأیید صحت اجرای آن ها قبل از پوشیده شدن یا اجرای مراحل بعدی و تهیه گزارش ها و ارسال آن به دستگاه نظارت عالیه

  موارد مرتبط با کنترل کیفیت

   

  • کنترل کارگاهی نقشه ها، محورها و ترازهای پیاده شده روی زمین و تایید انطباق آن ها با نقشه ها قبل از شروع عملیات نقشه برداری در مراحل مختلف اجرای کار
  • نظارت کارگاهی بر نگهداری نقاط نشانه و مبداء به وسیله پیمانکار
  • اندازه گیری تغییر شکل ها و جابجایی ها و کنترل رواداری های مجاز
  • نظارت کارگاهی بر نحوه نگهداری و انبارداری مواد و مصالح و تجهیزات در کارگاه و جابجایی آن ها
  • دستور انجام نظارت کارگاهی بر نمونه گیری های لازم آزمایش های مصالح تجهیزات و کارهای انجام شده.
  • نظارت بر فرآیند انجام آزمایش ها ، کنترل نتایج آن ها و گزارش به نظارت عالیه
  • نظارت کارگاهی بر مصالح و تجهیزات هنگام ورود به کارگاه، حصول اطمینان از تطبیق کمی و کیفی آن ها با مشخصات فنی و استانداردها و تنظیم صورت جلسه ورود مصالح و تجهیزات
  • نظارت کارگاهی بر اصلاح کارهای معیوب و پیگیری رفع آنها مطابق دستور کارهای ابلاغی دستگاه نظارت عالیه
  • تایید کارگاهی مشخصات مصالح و تجهیزات به کارگاه قبل از اجرای پروژه و اجرای آن بر اساس تطابق با مشخصات فنی و نقشه های اجرایی
  • نظارت کارگاهی بر تحویل مصالح و تجهیزات تحویلی کارفرما به پیمانکاران و بررسی و اعلام نظر در مورد گزارش پیمانکار نسبت به اقلام صدمه دیده و کسری
  • نظارت کارگاهی بر نحوه نگهداری و مراقبت از کارهای اجرا شده
  • اظهار نظر در مورد نقشه های کارگاهی تهیه شده به وسیله پیمانکاران و ارسال گزارش مربوطه به دستگاه نظارت عالیه
  • نظارت بر تهیه نقشه های ساخت که به وسیله پیمانکاران تهیه می شود و تایید آن

  خدمات برآورد ، کنترل پرداخت ها و هزینه ها ، امور حقوقی قراردادها

  • اظهار نظر در مورد پرداخت اقساط پیش پرداخت ها به دستگاه نظارت عالیه
  • اندازه گیری کارهای انجام شده و مصالح پای کار، کنترل و اظهار نظر در مورد صورت وضعیت ها و پرداخت های پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل طرح و ارسال گزارش برای دستگاه نظارت عالیه
  • بررسی کارگاهی تغییر مقادیر کارها و اظهار نظر در مورد مبالغ اضافی یا نقایص پیمان ها
  • رسیدگی کارگاهی به تاخیرات پیمانکاران و اعلام نظر مقدماتی در مورد مجاز و نیز غیر مجاز بودن آن به دستگاه نظارت عالیه
  • اظهار نظر در مورد دعاوی پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل و همکاری با نظارت عالیه در حل و فصل اختلاف ها
  • تنظیم صورتجلسه و گزارش انجام تمامی تعهدات و خدمات پیمانکاران
  مشاوره
  خدمات نظارت کارگاهی
  خدمات نظارت کارگاهی

  خدمات مربوط به دوره و دستورالعمل های بهره برداری و تحویل قطعی

  •  نظارت کارگاهی بر عملکرد طرح و دستور العملهای بهره برداری
  •  نظارت کارگاهی بر انجام آزمایشها
  •  اندازه گیری تغییر شکل ها و کنترل رواداری های مجاز
  •  نظارت کارگاهی بر انجام وظایف پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح در دوره تضمین
  •  نظارت بر رفع نواقص و معایب در دوره تضمین ، تهیه فهرست آنها و پیگیری بر رفع آن ها به وسیله عوامل مربوط
  •  اظهار نظر مربوط به رفع معایب و آمادگی کار برای تحویل قطعی در پایان دوره تضمین
  •  شرکت درهیات تحویل قطعی و تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی با همکاری دستگاه نظارت عالیه
  مشاوره

  خشت طلایی

  شرکت مهندسین مشاور خشت طلایی از سال 1384 با بهره گیری از دانش فنی به روز شده، تجربیات هیئت مدیره شاخص، کارکنان مجرب و خلاقیت مهندسان خود در زمینه انجام مطالعات توجیهی فنی – اقتصادی، ارائه طرح های اولیه و تفصیلی، انجام نظارت کارگاهی، نظارت عالی و مشاوره در حوزه های مختلف صنعت ساختمان تا کنون موفق به انجام بیش از 200 پروژه در سطح کشور گردیده  است.

  مشاوره
  خشت طلایی

  خدمات کنترل کیفیت شامل چه مواردی میشود؟

  نظارت مستمر کارگاهی و تطبیق کارهای اجرایی با نقشه ها و مشخصات فنی و استانداردها و دستور کارها و تأیید صحت اجرای آن ها قبل از پوشیده شدن یا اجرای مراحل بعدی و تهیه گزارش ها و ارسال آن به دستگاه نظارت عالیه

   اگر مشاور، کارفرما یا پیمانکار ساختمان هستید، ما می توانیم خدمات نظارت کارگاهی شما را بر عهده بگیریم. برای دریافت سایر اطلاعات، هزینه و… با خشت طلایی تماس بگیرید.