• انواع تخلف ساختمانی

  تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان است و ابهام در قوانین و مقررات ناظر بر ساخت ‌و ‌ساز از جمله علل تخلف ساختمانی است و مبنا و مستند رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهرها ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ ها و تبصره ‌های یازده‌گانه آن است.

  انواع تخلف ساختمانی
  مشاوره

   تخلف ساختمان فاقد پروانه

  یکی از انواع تخلف ساختمانی بنای فاقد پروانه میباشد.به هرگونه ساخت و سازی که فاقد مجوز کتبی از شهرداری باشد بنای فاقد پروانه گفته می شود. بنابراین اگر صاحب ملک مراحل صدور پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض را انجام داده باشد اما مبادرت به اخذ پروانه نکرده باشد و در چنین شرایطی ساختمان خود را احداث کند باز هم به آن ساختمان بدون پروانه می گویند. چنانچه آن بنا فاقد پلاک ثبتی باشد و در آن ملک اقدام به احداث بنای غیرمجاز شده باشد، با توجه به قانون ماده 100 و تبصره های آن اگر این بنا در محدوده و حریم شهر باشد قابل طرح در کمیسیون ماده 100 است و نداشتن سند مالیکت مانع رسیدگی و طرح موضوع در این کمیسیون نمی شود.

  انواع تخلف سازمانی

  • عدم رعایت اصول شهرسازی
  • رعایت نکردن اصول ایمنی و استحکام بنا
  • عدم رعایت اصول بهداشتی
  • نادیده گرفتن ضوابط و مقررات نمای ساختمان

  تخلف اضافه بنا در منطقه مسکونی و تجاری

  درمورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری، کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی، رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد صادر کند. شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند. در صورتی که شخص از پرداخت جریمه خودداری کند، شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمسیون ارجاع دهد و تقاضای صدور رای تخریب را کند. کمسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد کرد.

  تخلف عدم احداث پارکینگ

  در صورت عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ احداث شده و عدم امکان اصلاح آن، کمسیون می تواند با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه صادر کند.

  مساحت هر پارکینگ یا احداث گردش 25 متر مربع است. اگر تبدیل مجدد فضا به پارکینگ میسر باشد، نمی شود رای به گرفتن جریمه صادر کرد.

  در صورتی که در ساختمان مسکونی پارکینگ لحاظ شود، مساحت هر پارکینگ و یا عوارض مربوط می بایست صرفاً برای مساحت پارکینگ عمومی توسط شهرداری هزینه شود.

  تخلف تجاوز به معابر شهری

  هنگامی که تخلفات ساختمانی به عنوان تجاوز به معابر شهری عنوان می‌شود، صاحبان ملک موظفند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب، بند رعایت برهای اصلاحی را بنماید. در صورتی که خلاف پروانه یا بدون پروانه، تجاوزی در این مورد انجام گیرد، شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ارسال کند.

  انواع تخلف ساختمانی مهندس ناظر

  مهندسان ناظر ساختمان مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آن ها احداث می شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه نقشه ها و محاسبه فنی ضمیمه آن، مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه، نقشه و محاسبات فنی را گواهی کند.

  اگر مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی کند یا انواع تخلف ساختمان را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون ماده 100، رای به جریمه یا تخریب ساختمان دهد، شهرداری مکلف است مراتب را به سازمان نظام مهندسی ساختمانی منعکس کند.

  انواع تخلف ساختمانی
  مشاوره

  تخلف عدم استحکام بنا

  در صورتی که نقصان راجع به عدم استحکام بنا از لحاظ فنی قابل رفع باشد، کمیسیون رای به رفع نقص در یک دوره زمانی تعیین شده می دهد. اگر سازه از لحاظ فنی قابل تحکیم و مقاوم سازی نباشد یا ذی نفع در زمان تعیین شده نسبت به مقاوم سازی اقدام نکند، رای قلع بنا صادر و به اجرا گذاشته می شود و کمسیون نمی تواند در چنین موردی با صدور  رای جریمه موجبات بنای ساختمان غیر مستحکم را که خطر آفرین است، فراهم کند. اگر در خصوص گزارش عدم استحکام بنا بین شهرداری و ذی نفع اختلاف حاصل شود یا مهندس ناظر گزارش شهرداری را مبنی بر عدم استحکام بنا قبول نداشته باشد، مراتب به کارشناس دادگستری ارجاع می شود.

  مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص

  در مورد آرای صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، هرگاه شهرداری یا صاحب ملک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف 10 روز نسبت به آن رای اعتراض کند، ممرجع رسیدگی به انواع تخلف ساختمانی به این کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی هستند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند، رای این کمیسیون قطعی است ولی با توجه به بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، رای قطعی کمیسیون ماده 100 قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

  پروانه ساخت املاک قولنامه ای

  به دلیل تعدد املاکی که دارای سند و فاقد قولنامه هستند، شهرداری رفع منع صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه ای را اعلام کرد.

  انواع تخلف ساختمانیانواع تخلف ساختمانی
  انواع تخلف ساختمانی

  اقداماتی که نیاز به کسب مجوز از شهرداری را ندارد

  • مرمت پشت بام از قبیل تعویض قیر گونی ، پوشش آسفالت ، نصب موزائیک ، اندود کاهگل ، تعویض یا تعمیر شیروانی؛
  • تعویض موازئیک ساختمان و راه پله؛
  • سفید کاری و نقاشی و نصب کاشی؛
  • نماسازی ، اعم از نمای ساختمان و دیوار حیاط؛
  • محوطه سازی در منازل و مجتمع های مسکونی اعم از اخداث حوض یا استخر و هر نوع کف بندی، باغچه بندی مشروط به عدم حذف پارکینگ؛
  • نصب ، تعمیر یا تعویض سرویس های بهداشتی؛
  • تعویض درب یا پنجره ، مشروط به عدم تغییر در نظام فنی و معماری و کاربری ساختمان؛
  • لوله کشی آب، فاضلاب، گاز و نصب شوفاژ، مشروط بر اینکه محل موتور خانه نیاز به احداث ساختمان جدیدی نداشته باشد؛
  • احداث منبع گازوئیل در زیر حیاط؛
  • حفره چاه فاضلاب و تخلیه آن؛
  • احداث سرویس (توالت) در صورتی که در ساختمان باشد و متراژ آن بیشتر از 2 متر مربع نباشد؛
  • تعویض یا ترمیم دیواری که بر اصلاحی نداشته باشد؛
  • رفع نواقص بهداشتی ساختمان، مشروط به عدم تغییر نظام فنی معماری و کاربری ساختمان.

  خشت طلایی

  شرکت مهندسین مشاور خشت طلایی از سال 1384 با بهره گیری از دانش فنی به روز شده، تجربیات هیئت مدیره شاخص، کارکنان مجرب و خلاقیت مهندسان خود در زمینه انجام مطالعات توجیهی فنی – اقتصادی، ارائه طرح های اولیه و تفصیلی، انجام نظارت کارگاهی، نظارت عالی و مشاوره در حوزه های مختلف صنعت ساختمان تا کنون موفق به انجام بیش از 200 پروژه در سطح کشور گردیده  است.

  مشاوره
  خشت طلایی

  بنای فاقد پروانه به چه ساختمانی گفته میشود؟

  به هرگونه ساخت و سازی که فاقد مجوز کتبی از شهرداری باشد بنای فاقد پروانه گفته می شود

  اگر سازه از لحاظ فنی قابل تحکیم و مقاوم سازی نباشد چه میشود

  اگر سازه از لحاظ فنی قابل تحکیم و مقاوم سازی نباشد یا ذی نفع در زمان تعیین شده نسبت به مقاوم سازی اقدام نکند، رای قلع بنا صادر و به اجرا گذاشته می شود و کمسیون نمی تواند در چنین موردی با صدور رای جریمه موجبات بنای ساختمان غیر مستحکم را که خطر آفرین است، فراهم کند

  آیا برای املاک قولنامه ای پروانه ساخت صادر می شود؟

  به دلیل تعدد املاکی که دارای سند و فاقد قولنامه هستند، شهرداری رفع منع صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه ای را اعلام کرد.