• استخدام و پذیرش کارآموز | شرکت فنی و مهندسی خشت طلایی

  فراخوان استخدام

  شرکت مهندسی خشت طلایی برای تکمیل کادر پرسنلی خود به نیروهای متخصص و متعهد در حوزه های کاری زیر نیاز دارد:

  • - کارشناس فروش ساختمانی
  • - کارشناس فروش تجهیزات
  • - مسئول پیگیری امور شهرداری با تجربه
  • - مدیر امور بین الملل
  • - مهندسین معماری و عمران ( دارای سابقه کار )
  • - کارآموز طراحی و معماری