قوانین تخریب ساختمان

آشنایی با آیین نامه و قوانین تخریب ساختمان

تخریب ساختمان ها و ساختن بناهای جدید به جای آن ها امری است که سابقۀ بسیاری دارد. در این زمینه آشنایی همۀ افراد تیم پروژه های عمرانی با آیین نامه و قوانین تخریب ساختمان ضروری است. در ادامه به بخشی از مفاد این آیین نامه اشاره خواهد شد.

آیین نامه و قوانین تخریب ساختمان چیست؟

قوانین تخریب ساختمان

در بسیاری از مراحل آغازین ساخت و ساز پروژه های عمرانی، گام اول تخریب ساختمان است که حساسیت زیادی دارد. با افزایش تعداد ساختمان های مرتفع در داخل شهرها، در هنگام تخریب آن ها نیز باید دقت بیشتری به خرج داد. موارد ایمنی ضروری در این زمینه را معمولاً می توان با مطالعۀ آیین نامه و قوانین تخریب ساختمان ها به دست آورد. در ادامۀ این مقاله با مهم ترین بندهای آن آشنا خواهیم شد.

بندهای مربوط به آیین نامه و قوانین تخریب ساختمان

مفاد قوانین تخریب ساختمان در آیین نامه های مربوطه به دو بخش کلی تقسیم می شود:

  1. مقدمات تخریب ساختمان
  2. اصول تخریب ساختمان

در ادامه به مواد قانونی مندرج در ذیل هر بخش در آیین نامه تخریب ساختمان خواهیم پرداخت.

قوانین تخریب ساختمان
قوانین تخریب ساختمان

1.قوانین مقدمات تخریب ساختمان

ماده 192: قبل از آغاز فرایند تخریب، باید همۀ بخش های ساختمان مورد نظر بررسی شود و در صورتی که مشکلاتی نظیر احتمال ریزش وجود داشت، از نصب سپر و شمع و… استفاده شود.

ماده 193: طبق این بند از آیین نامه باید قبل از آغاز تخریب آب و برق و گاز و… به طور کامل قطع شده و آغاز تخریب به سازمان های ذی ربط اطلاع داده شود.

ماده 194: به منظور آگاه کردن و ایمن سازی دیگران باید علائم هشدار دهنده و استاندارد برای تخریب ساختمان نصب شود.

2.اصول تخریب ساختمان

ماده 198: طبق این بند از آیین نامه اگر قرار باشد عملیات تخریب به روش سنتی انجام بشود، باید از بالاترین بخش های بنا آغاز شده باشد. از روش های نوین تخریب (مثل استفاده از مواد منفجره در فونداسیون یا کشیدن به کمک کابل) نیز باید با رعایت تمام اصول ایمنی استفاده کرد.

ماده 199: اگر قرار است ساختمان با روش کشش تخریب شود، طبق این بند در حین فرایند باید از تجهیزات استاندارد استفاده شود و کلیۀ تیم اجرایی و کارگران فاصلۀ ایمنی با ساختمان را رعایت کنند.

قوانین تخریب ساختمان
آشنایی با انواع پروژه های عمرانی و انواع مالکیت

آشنایی با انواع پروژه های عمرانی و انواع مالکیت

انواع پروژه های عمرانی | شرکت مهندسین مشاور خشت طلایی

ساخت و ساز مسئله ای است که از دیرباز و با نیاز انسان های اولیه به مسکن آغاز شده است و در طول زمان فقط شکل ها و انواع آن دچار تغییر و تحول شده است. امروزه انواع پروژه های عمرانی در کار ساخت و ساز فعالیت می کنند.

آشنایی با انواع پروژه های عمرانی

آشنایی با انواع پروژه های عمرانی و انواع مالکیت

رواج پروژه های عمرانی و به تبع آن مسائلی مانند انواع مالکیت و… در حوزۀ ساخت و ساز همیشه جزو مسائل مورد توجه و جدی بوده است. پروژه های عمرانی به مجموعۀ منظمی از فعالیت های از پیش برنامه ریزی شده گفته می شود که برای ساختن یک بنا پی ریزی شده است.

ارکان پروژه های عمرانی

ارکان اصلی پروژه های عمرانی عبارت است از:
1.کارفرما
که مالک و صاحب و سرمایه گذار پروژه است و اختیار تصمیم گیری دربارۀ آن را نیز دارد.
2.پیمانکار
اجرا کنندۀ پروژه بر اساس توافق هایی است که با کارفرما انجام شده است.
3.مشاور
حضور مشاور در مواقعی ضروری خواهد بود که کارفرما اطلاعات و دانش های عمرانی لازم را نداشته باشد.

آشنایی با انواع پروژه های عمرانی و انواع مالکیت

انواع پروژه های عمرانی براساس حضور هر یک از ارکان پروژه به دسته های زیر تقسیم می شود:

1.دو رکنی: که شامل کارفرما و یک شرکت متخصص است.
2.سه رکنی: که مشاور، پیمانکار و کارفرما را شامل می شود.
3.چهار رکنی: که علاوه بر سه رکن قبلی، رکنی به نام عامل چهارم نیز به آن افزوده می شود.
در تقسیم بندی دیگری، انواع پروژه های عمرانی را به دو بخش کلی نیز تقسیم می کنند: ساخت و سازهای شهری و طرح های عمرانی.

آشنایی با انواع پروژه های عمرانی و انواع مالکیت

معرفی انواع مالکیت

مالکیت به رابطه ای اعتباری بین یک چیز و یک فرد گفته می شود که قانون آن را به رسمیت شناخته باشد. در قانون به طور کلی انواع مالکیت دو گونه است: عمومی و خصوصی.
در مالکیت عمومی، همۀ افراد جامعه مالک اموالی هستند که دولت برای استفادۀ عموم تخصیص داده است.
در مالکیت خصوصی یک یا چند نفر مالکیت ملک به خصوصی را به عهده دارند.

انواع مالکیت خصوصی

1.مالکیت حقوقی (قید شدن نام شرکت و سازمان در سند)
2.مالکیت حقیقی (قید شدن نام فرد یا افراد مالک در سند)
3.مالکیت قهری (مالکیت ناشی از ارث)

آشنایی با انواع پروژه های عمرانی و انواع مالکیت
نوسازی و بازسازی ساختمان

نوسازی و بازسازی ساختمان و تفاوت های میان آن ها

نوسازی و بازسازی ساختمان امروزه در بسیاری از بناهای قدیمی و جدید مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی هر گونه تغییراتی که در ساختمان های ساخته شده مجدد اجرایی می شود، می تواند از عملیات نوسازی و بازسازی ساختمان محسوب شود.

اما بسیاری از افراد فرق میان این دو عملیات ساختمانی را نمی دانند و گاها آن ها را یکی می دانند و اسم های آن ها را جابه جا نیز عنوان می کنند. در ادامه هر کدام از این عملیات های ساختمانی را بهتر خواهیم شناخت، همچنین با تفاوت های میان نوسازی و بازسازی ساختمان آشنا خواهیم شد.

بازسازی و نوسازی ساختمان چیست؟

نوسازی و بازسازی ساختمان
  • بازسازی: بازسازی ساختمان مجموعه عملیاتی است که به منظور مرمت بنا صورت می گیرد. هدف از بازسازی حفظ شرایط بنا در شرایط مقاوم و با دوام بیشتر است. معمولا از بازسازی برای تعمیر ساختار کلی ساختمان استفاده می کنند، که به نمونه هایی از ان ها اشاره خواهیم داشت. برخی از عملیات بازسازی عبارتند از تعمیر کردن ساختمان های قدیمی، تعمیر کردن مشکلات تاسیساتی ساختمان، مرمت کردن نمای ساختمان ها، تعمیرات در کف سازی ساختمان و تعمیر کردن دیوار های ساختمان
  • نوسازی: نوسازی عملیاتی است که برای تغییرات در داخل ساختمان اتفاق می افتد. به طور کلی در انجام نوسازی ساختمان هیچ گونه تغییراتی در ساختار کلی ساختمان اتفاق نمی افتد، بلکه تغییراتی در سقف، کف و یا جدید و مدرن کردن فضای داخلی ساختمان اتفاق می افتد. نمونه هایی از نوسازی ساختمان عبارتند از: نصب شیرآلات جدید حمام و دستشویی، نصب سقف های کاذب، تغییر کابینت های اشپزخانه، کاغذ دیواری کردن ساختمان و … خیلی از افرادی که قصد نو سازی فضای داخلی خانه خود را دارند به اشتباه فکر می کنند خانه ان ها نیاز به بازسازی دارند. به همین دلیل بهتر است با تفاوت میان این دو عملیات اشنایی پیدا کنند.
نوسازی و بازسازی ساختمان

تفاوت میان نوسازی و بازسازی ساختمان چیست؟

یکی از تفاوت های مهم در نوسازی و بازسازی ساختمان این است که بازسازی ساختمان معمولا در ساختمان هایی که 15 تا 20 سال از ساخت ان ها گذشته شده است اجرایی می شود. همچنین از بازسازی برای تعمیر ساختمان هایی که در بلاهای طبیعی مانند زلزله و سیل اسیب دیده اند نیز، اجرا می شود. اما نوسازی در بنا هایی اجرایی می شود که، ساختار کلی بنا کاملا سالم است. اما به منظور مدرن سازی و نو سازی فضای داخلی ساختمان عملیات ساختمانی اجرا می شود.

نوسازی و بازسازی ساختمان

به طور کلی تفاوت نوسازی و بازسازی ساختمان در این است که بازسازی برای تعمیر ساختار کلی ساختمان و شبیه سازی ان به شکل اولیه ساختمان است. و نوسازی برای تعمیرات داخلی ساختمان برای تغییر در فضای داخلی و به روز کردن ساختمان اجرا می شود. اما نکته مهمی که در نوسازی ساختمان باید به ان توجه داشت این است که، نوسازی کاملا با دکوراسیون و طراحی کردن فضای داخلی ساختمان متفاوت است. نوسازی بسیار عمیق تر از طراحی داخلی و دکوراسیون کردن فضای داخلی ساختمان است.

همچنین بازسازی به منظور تغییرات جزئی در نمای ساختمان نیست. بلکه تعمیر خرابی های دیوار ها، تعویض کلی پنجره ها، تعمیر فرو ریختگی ساختار کلی بنای ساختمان و … است.